Opféierungen

Den Onstierflechen :

Nidderwampich (Club des Jeunes) Uropféierung 7.12.2002 – 14.12.2002 – 15.12.2002

Reckeng (Reckenger Musek) 5.11.2010 – 6.11.2010 – 7.11.2010

Waldbredimus (Cercle Culturel et d'Initiative) 13.04.2013 - 14.04.2013 - 20.04.2013

Duelem (Guiden a Scouten vun Duelem) 08.02.2014 - 09.02.2014

Anastasia :

Nidderwampich (Club des Jeunes) Uropféierung 6.12.2003 – 13.12.2003 – 14.12.2003

Betebuerg (Betebuerger Theaterfrënn) 13.11.2004 – 26.11.2004 – 27.11.2004

Reckeng (Reckenger Musek) 13.11.2009 – 14.11.2009 – 15.11.2009

Männertabu :

Nidderwampich (Club des Jeunes) Uropféierung 4.12.2004 – 11.12.2004 – 12.12.2004

Contern (Club des Jeunes) 31.01.2009 – 01.02.2009 – 06.02.2009 – 07.02.2009

Beetebuerg (Beetebuerger Theaterfrënn) 23.11.2012 - 24.11.2012 - 01.12.2012

Holzem (Mamer Scouts - Wiselen) 01.03.2013 - 02.03.2013

Schweecherdaul (Schweecherdauler Musek) 29.11.2013 - 30.11.2013

Chaotesch Zoustänn :

Oetrange (Club des Jeunes) Uropféierung 03.11.2007 – 04.11.2007

Mamer (Mamer Scouts - Wiselen) 2009

Eeschwëller (Eeschwëller Theaterkëst) 06.11.2009 – 07.11.2009 – 08.11.2009

Schweecherdaul (Schweecherdauler Musek) 20.11.2009 – 21.11.2009

Duelem (Guiden a Scouten vun Duelem) 10.03.2012 - 11.03.2012

Viva Espana :

Nidderwampich (Club des Jeunes) Uropféierung 02.12.2006 – 09.12.2006 – 10.12.2006

Befort (Theaterfrënn Beefort) 25.03.2011 – 26.03.2011 – 27.03.2011

Käerch (Käercher Musek) 28.10.2011 – 29.10.2011

Bous (Bouser Spektakel) 07.01.2012 – 08.01.2012 – 13.01.2012 – 14.01.2012

Eschwëller (Eeschwëller Theaterkëst) 02.11.2012 - 03.11.2012 - 04.11.2012

Saeul (Club des Jeunes Sëll) 09.01.2015 - 10.01.2015 - 17.01.2015

Zäitmaschin :

Reckeng (Reckenger Musek) Uropféierung 07.11.2008 – 08.11.2008 – 09.11.2008

Munzen (Jeunesse Munzen-Draufelt-Siwenaler) 15.03.2014 - 16.03.2014 - 21.03.2014 - 22.03.2014